Sunday, October 4, 2015

Pumping thing

Uit elk pumping thing spreekt een ruimteopvatting die de vierde dimensie tijd tot uiting brengt. De ervaring van deze architectuur is tijdruimtelijk van aard: ze wordt niet bepaald door de statische kwaliteit van een gefixeerde ruimte, maar door het ononderbroken samenspel van simultane ervaringen van verschillende (ruimtelijke) aard; ervaringen die traditioneel gesproken slechts na elkaar kunnen worden waargenomen. Een architectuur gekenmerkt door simultane├»teit, dynamiek, transparantie, veelzijdigheid, een spel van vervloeiingen en suggestieve beweeglijkheid.